BTW terug vragen door particulieren


Als u zonnepanelen op uw dak heeft en stroom terug levert aan het energiebedrijf, dan bent u volgens de belastingdienst ondernemer voor de BTW.
Wilt u de BTW die u heeft betaald bij de aanschaf van zonnepanelen terugvorderen dan moet u zich bij de belastingdienst aanmelden als ondernemer.
Dit kunt u doen via de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen

Hoe berekent u het terug te krijgen Btw-bedrag?

Het bedrag wat u terugkrijgt is de BTW die u betaald voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen minus het verschuldigde btw forfait. Dit forfait is afhankelijk van het aantal Wattpiek (Wp) van de zonnepanelen en is te raadplegen op de website van de belastingdienst, en in onderstaande tabel:

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait [EUR]
0 - 1000 20
1001 - 2000 40
2001 - 3000 60
3001 - 4000 80
4001 - 5000 100
5001 - 6000 120
6001 - 7000 140
7001 - 8000 160
8001 - 9000 180
9001 - 10000 200

Deze regeling geld vanaf 20-6-2013.

Bereken zelf hoeveel Btw u terug krijgt:

Totaal piekvermogen zonnepanelen [Wp] :
Totale BTW op uw factuur:Resultaat:

U ontvangt terug: EUR :

Voorbeeld Btw terugvragen voor de aanschaf van zonnepanelen

U heeft 8 panelen van 300 Wp aangeschaft (totaal 8 x 300= 2400 Wp) en voor de aanschaf en installatie is u EUR 3000,- berekend met 570,- Btw wordt dit totaal inclusief BTW 3570,- U kunt nu 570 – 60 = 510,- euro terugvragen. Nadat u uw BTW teruggekregen heeft kunt u ontheffing vragen van de Btw-aangifte, indien u per jaar minder dan EUR 1345,- BTW hoeft af te dragen.

Stappenplan terugvragen BTW op zonnepanelen

1. Meld u bij de belastingdienst aan als ondernemer
2. Dien de Btw-aangifte in betreffende de zonnepanelen in het jaar waar in de zonnepanelen zijn gekocht
3. Geef uw bankrekeningnummer voor BTW door aan de belastingdienst via het daarvoor bestemde online formulier
4. Doe in dat jaar een verzoek voor ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van hete daaropvolgende jaar.

Volgende pagina: Reinigen van zonnepanelen