Nieuws over saldering


Voordelen Salderingsregeling:


-Eenvoudig
-Begrijpelijk
-Zeer effectief
-Voor potentiele eigenaren van zonnepanelen kan de terugverdientijd simpel berekend worden. Salderen stimuleert de aanschaf van zonnepanelen

Nadelen:

-De regeling is star en anticipeert niet op veranderende marktomstandigheden, zoals aanschakelen van apparatuur bij veel zonneschijn, of bijvoorbeeld energieopslag in accu’s.
-Als veel mensen zonnepanelen toe gaan passen neemt de opbrengst uit energiebelasting voor de staat af.
-Overbelasting van het netwerk, dit is nog niet ingericht op decentrale opwekking
-Onzekerheid op de lange termijn vanwege de afhankelijkheid van het politieke klimaat. Indien men besluit om salderen af te schaffen of dit te beperken zal dit direct invloed hebben op de aanschafbeslissing van geïnteresseerden.

 

Het laatste nieuws betreffende de salderingsregeling:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i12355/minister-kamp-evaluatie-salderingsregeling-gestart-en-nog-in-2016-afgerond#%2EV_8ZfdjnM4Y%2Elinkedin 13 december 2016 heeft de tweede kamer de motie Van Tongeren/Vos aangenomen, waarmee de salderingsregeling van zonnestroom verlengd is tot 2023. https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i12806/motie-aangenomen-regering-gevraagd-salderingsregeling-te-continueren-of-te-verbeteren-op-basis-van-evaluatie

Volgende pagina: Nieuws