Tools voor zonnepanelen


Welke apparaatjes en hulpmiddelen zijn er specifiek voor zonnepanelen?

Er zijn meters in de handel die zonnepanelen elektrisch doormeten, zoals de PV-check van HT-instruments. Dit apparaat kan het volgende volgens de fabrikant:

  • Meting isolatieweerstand 250/500/1000 V DC
  • Doorgangsmeting / laagohmige meting Rpe
  • Meting onbelaste spanning Uoc tot 1000 V DC
  • Meting kortsluitstroom Isc tot 10 A DC
  • Automatische weergave van de spanningspolariteit
  • Weergave resultaat OK / niet OK
  • Functietest en vermogensmeting DC tot 100 A
  • DC-rendement (optioneel met referentiecel)
  • Temperatuurmeting (optioneel met voeler)
  • Instralingsmeting (optioneel met referentiecel)
Een vergelijkbaar apparaat is de Benning PV1-1. Dit is een zeer professionele meter met tevens de mogelijkheid om gegevens op te slaan in het interne geheugen van de meter.Film meten met de Benning PV1:

Is het kijken van filmpjes bij u geblokkeerd? Bekijk dan Meten met Bening PV1 via uw mediaplayer
Volgende pagina: Vervolg tools voor zonnepanelen